Hormonen in drinkwater

Bevat kraanwater hormonen? Dat is goed mogelijk. Steroïde hormonen, zoals oestrogenen en testosteron, kunnen via afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Waterbedrijven zuiveren dit water, waarna het uit je kraan stroomt. Het water kan dan nog sporen van hormonen bevatten. Geen prettige gedachte, als jij het ons vraagt.

Hormonen in drinkwater uit de kraan

Microverontreinigingen zijn wereldwijd een probleem. Het water uit je kraan is niet zo zuiver als jij misschien denkt. Niet alleen kan het verontreinigingen bevatten zoals lood, microplastics of gevaarlijke bacteriënHet kan ook hormonen of hormoonverstorende stoffen bevatten. Het probleem met hormonen en hormoonontregelaars is dat ze zelfs in zeer kleine hoeveelheden de natuurlijke hormoonhuishouding van je ernstig kunnen beïnvloeden. Hormonen in je drinkwater, jij wil dat niet.

Welke hormonen kunnen er in leidingwater zitten?

Drinkwater kan verontreinigd zijn met hormonen en hormoonontregelaars. Hormonen zijn natuurlijke stoffen, geproduceerd door je eigen lichaam, die bepaalde processen in je lichaam regelen en voor evenwicht zorgen. Hormoonontregelaars worden ook wel pseudohormonen genoemd. Het zijn stoffen die van nature niet voorkomen in je lichaam, maar die een reactie veroorzaken die lijkt op die van hormonen die van nature door het lichaam worden geproduceerd.

Vooral vrouwelijke hormonen (oestrogenen) kunnen in het drinkwater voorkomen. Deze hormonen zitten in de anticonceptiepil en andere medicijnen en vrouwen scheiden ze uit in hun urine. Na een bezoek aan het toilet worden de hormonen doorgespoeld en komen ze in de riolering terecht. Helaas zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties niet in staat om alle medicijnresten - zoals hormonen - uit het afvalwater te filteren. Dit betekent dat het verontreinigde water in het oppervlaktewater terechtkomt, een van de belangrijkste waterbronnen voor waterbedrijven. En zo stromen deze hormonen uiteindelijk uit de kraan van je .

Een bekende hormoonontregelaar is BPA (bisfenol A), een chemische stof die gebruikt wordt bij de productie van kunststoffen (lees meer over microplastics in je water). BPA imiteert de effecten van oestrogeen in het lichaam en kan daardoor de hormoonspiegels ernstig verstoren. BPA heeft ook op andere manieren een negatieve invloed op mens en milieu, zoals door een verhoogd risico op voedselintolerantie. Met andere woorden: BPA is geen stof die jij in je lichaam wil hebben.

Wat zijn de gevolgen van hormonen in drinkwater?

Er is nog veel onduidelijkheid over de schadelijkheid van hormonen in kraanwater. Dat heeft meer te maken met het feit dat onduidelijk is hoeveel hormonen het water bevat, dan met de vraag of hormonen en hormoonontregelaars gevaarlijk zijn voor de gezondheid je . Over dat laatste bestaat namelijk geen twijfel: een overmaat aan hormonen of hormoonontregelaars heeft een negatief effect op je gezondheid. Zo wordt een verstoring van de natuurlijke lichamelijke hormonale regulering in verband gebracht met onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten.

Verwijder hormonen uit je water met de Aquablu waterfilter

Wil jij ook af van de hormonen in je kraanwater? Dan bent u bij jij'aan het juiste adres: met Aquablu's waterzuiveraars voor thuis jij kan je de dorst weer lessen met heerlijk, gezond kraanwater. jij hoeft zich geen zorgen meer te maken over hormonen en hormoonontregelaars in je drinkwater: onze innovatieve waterfilter zorgt ervoor dat alleen het zuiverste water uit je kraan stroomt.