Residuen van geneesmiddelen in water

Uw kraanwater bevat resten van farmaceutische medicijnen. Dit is geen speculatie, maar een feit. Via afvalwater komen allerlei medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. En waterbedrijven halen hun aanvoer uit dit oppervlaktewater. Daardoor vinden deze stoffen hun weg naar je waterleidingen en de keukenkraan. Dit betekent dat een verfrissend glas water uit je kraan veel meer bevat dan puur mineraalwater. Geen prettige gedachte, toch?

Residuen van geneesmiddelen in je drinkwater

In Nederland komt jaarlijks minstens 190 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. En dit aantal zal alleen maar toenemen: mensen gebruiken steeds meer farmaceutische medicijnen, mede omdat ze steeds ouder worden.

Oppervlaktewater bevat allerlei medicijnresten en deze kunnen gemakkelijk terechtkomen in je leidingwater. Ze variëren van eenvoudige pijnstillers en ontstekingsremmers tot allerlei antibiotica. Hormoonontregelaars uit anticonceptiemiddelen komen ook via het riool in het oppervlaktewater terecht (Lees meer over hormonen in je drinkwater). Verder worden resten van minder gangbare medicijnen in het water aangetroffen, zoals cholesterolverlagers, medicijnen tegen hoge bloeddruk, antidepressiva en anti-epileptica. Zelfs residuen van medicijnen die helemaal niet veel gebruikt worden, zoals radiocontrastmiddelen en MRI-contrastmiddelen, zijn in zulke hoeveelheden in het water aanwezig dat ze meetbaar zijn. 

Hoe komen residuen van geneesmiddelen en farmaceutische producten in het water terecht?

Er zijn verschillende redenen voor de steeds hogere niveaus van medicijnresten in oppervlaktewater. Het overgrote deel is afkomstig uit huishoudens: tot 90 procent van de medicijnresten in het oppervlaktewater komt daar terecht via het toilet, de douche of de wastafel.

Hoe komt dat? Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste worden ongebruikte medicijnen vaak door het toilet of de gootsteen gespoeld, vooral als het om een vloeistof gaat. Maar dit is niet de juiste manier om ongebruikte geneesmiddelen weg te gooien. Ze worden beschouwd als huishoudelijk gevaarlijk afval en mogen niet worden weggegooid in je gewoon afval of door de gootsteen worden gegoten. Tip: jij kan alle ongebruikte medicijnen afgeven bij je plaatselijke apotheek.

Ten tweede, je ontdoet het lichaam zich van (onbruikbare) medicijnresten via de ontlasting en urine. jij scheidt ze dus uit wanneer jij naar het toilet gaat. Wanneer jij het toilet doorspoelt, zijn deze resten op weg naar het riool. Natuurlijk kan jij hier niet veel aan doen, tenzij je arts voorzorgsmaatregelen neemt. Als jij bijvoorbeeld een CT-scan heeft gehad en radiocontrastmiddelen heeft gekregen, krijgt jij 'urinezakken' mee naar huis. Dit komt omdat deze contrastmiddelen vrijwel niet biologisch afbreekbaar zijn en zich ophopen in het ecosysteem. Maar als een vrouw voorbehoedsmiddelen gebruikt en daardoor oestrogeen uitscheidt, of als jij ibuprofen gebruikt om een infectie te bestrijden, kan jij niets doen om te voorkomen dat de medicijnresten in het water terechtkomen.

De gevolgen van residuen van geneesmiddelen in (drink)water

Hoewel waterbedrijven het oppervlaktewater dat zij gebruiken om leidingwater te produceren, reinigen en zuiveren, zijn hun filterinstallaties niet in staat alle medicijnresten uit het water te verwijderen. Daardoor zullen er altijd medicijnresten achterblijven in water dat goed genoeg wordt geacht om uit je kraan te stromen. Bovendien is het zorgwekkend dat zoveel medicijnresten in de natuur in het oppervlaktewater terechtkomen, omdat dit een negatief effect kan hebben op (lokale) ecosystemen.

Uit studies is gebleken dat vissen negatieve gezondheidseffecten ondervinden van in het oppervlaktewater aanwezige residuen van geneesmiddelen. De dieren krijgen te maken met gedragsveranderingen, weefselschade aan de kieuwen en kunnen zelfs geslachtsveranderingen ondergaan. Omdat veel geneesmiddelen synthetische stoffen bevatten, zijn ze slecht biologisch afbreekbaar en een invasieve factor in het natuurlijke ecosysteem. Oxazepam, diclofenac en radiocontrastmiddelen worden bijvoorbeeld nauwelijks afgebroken, waardoor zij zich ophopen in het ecosysteem.

Bijgevolg loopt ook de volksgezondheid gevaar. Drugsresten in het water hebben (negatieve) gevolgen voor het ecosysteem en dus voor de menselijke voedselketen. Drinkwater dat vervuild is met medicijnresten zal blijven stromen uit je kraan. Het probleem van medicijnresten in drinkwater zal waarschijnlijk alleen maar erger worden. Op dit moment is het echter niet mogelijk de precieze gevolgen van deze verontreinigingen in het water voor de volksgezondheid te voorspellen.

Filter medicijnresten uit je leidingwater met de Aquablu waterzuiveraars

We kunnen er niet omheen: residuen van farmaceutische geneesmiddelen zitten in je kraanwater. En deze concentratie medicijnresten zal alleen maar toenemen, en dus waarschijnlijk meer gezondheidsrisico's veroorzaken. Misschien denkt jij erover om over te schakelen op flessenwater. Volgens ons is dat geen oplossing, om twee redenen: ten eerste is de flessenwaterindustrie slecht voor het milieu omdat plastic flessen vaak als zwerfvuil in het milieu terechtkomen, en ten tweede is flessenwater vervuild met microplastics (die vrijkomen uit de plastic fles zelf). Het drinken van microplastics is geen goed idee als jij de gezondheid van je wil beschermen. Voor meer informatie: kunststoffen in je drinkwater.

Overschakelen op flessenwater is dus niet de oplossing als jij verontreinigingen in je drinkwater wil vermijden. Wil jij het heft in eigen handen nemen je ? Met een innovatief Aquablu waterzuiveringssysteem voor thuiskan jij eenvoudig alle schadelijke stoffen uit je kraanwater filteren. Naast medicijnresten die uit het water worden verwijderd door middel van het omgekeerde osmose, bacteriën, lood en andere ongewenste stoffen ook geen kans. Met de waterzuiveraars van Aquablu geniet jij alleen van het beste dat water te bieden heeft. Puur mineraalwater, rechtstreeks uit je kraan. Beter voor het milieu en voor jij.

Welkom terug, log hier in

Ready for the wave?

Ready for the wave?